A boldogságról úgy általában

A test és a lélek harmóniája

Szerelem, boldogság, életenergia, gyógyító szeretet, őszinte szeretet, fellobbanó érzés, harmonikus párkapcsolat, magas hőfokú érzelem, eufória, szellem-lélek-test egysége, lelki társ, katartikus élmény, lelki súlytalansági állapot, szelídség, jóság, öröm, tisztaság. Csak szavakat emeltünk ki az alábbi írás első két bekezdéséből...

http://www.szivtars.hu/nimgs/966.jpgA szerelem egyfajta bioenergia, amely feltölt, aktivizál, megerősít. A szerelmeseknek állítólag erősebb az immunrendszerük, tehát szerelmi életünk jelentős befolyással van életenergiánkra is. A beteg emberek számára a szerelem, a szeretet gyógyító jellegű. Magas életkort ér meg, akit szeretettel gondoznak, vagy akit őszinte szeretet vesz körül. Ugyanakkor a magányos, befelé forduló, magában a békét nem találó embert „megöli” a bánat, elemészti magát. A szerelem szalmalángszerű, fellobbanó érzés is lehet, ugyanakkor hosszú időszakra is szólhat. Nem tehetünk arról, ha váratlanul szerelmesek leszünk, még ha harmonikus párkapcsolatban is élünk, és úgy gondoljuk, hogy ez velünk nem fordulhat elő, mert akaratunktól és tudatunktól függetlenül találhat el Ámor nyila. A szerelem magas hőfokú érzelem, amely torzíthatja, ködösítheti a valóságot szerelmi partnerünk megítélésekor, ám erre többnyire később, a szerelem elmúltával jövünk rá. A realitás talaján állva el kell fogadnunk, hogy a szerelem eufórikus érzés, ugyanakkor zaklatott állapota nem örökérvényű, nem tart „holtomiglan-holtodiglan”.

A boldogság érzése nem függ partnertől, anyagi jóléttől. A boldogság bennünk van, lelkületünkben; saját harmóniánk visszacsatolása. Boldog például az egyedülálló idős néni, aki békében él Istennel, önmagával és környezetével. Boldog a hegyekben egyedül élő jógi is, aki a természet törvényeit a szellem-lélek-test egységével hozza összhangba.

A boldogságot egyéni életünk egységeként képzeljük el, és kizárólag saját belső ügyünkként próbáljuk megélni. Az a sors „bonusza”, ha belső harmóniánkban osztozhatunk egy lelki társsal, élettárssal.
A boldogság katartikus lelki élmény, lelki súlytalansági állapot. Lebegés. Nem lehet előidézni anyagi javak szüntelen beszerzésével, mindig újabb és újabb divattárgyak ajándékozásával. Viszont léteznek boldogan együtt töltött percek, meghitt beszélgetések, kölcsönösségen alapuló emberi kapcsolatok, érzéki szerelmek, hosszan tartó, mély, bensőséges barátságok.
A boldogság érzése nem vásárolható meg, csak elnyerhető, megtapasztalható.

Lelki elégedettségünk következménye a boldogságtudat. Bizonyos lelki mélységek szintjeinek elérése után válhatunk boldoggá. Vannak emberi tulajdonságok, amelyek kifejlesztése, tudatos gyakorlása közelebb visz minket a megoldáshoz: pl. szelídség, jóság, ajándékozás öröme, önzetlenség, jótékonykodás, derűs szemlélet, pozitív kisugárzás, mosolygás. Megfigyelhető, hogy a boldog embereknek feltűnően csillogó a szemük; valójában a lelki tisztaságtól, egyensúlytól, harmóniától ragyog.

Látunk a környezetünkben rendkívül jómódú embereket, akik egész életükben a boldogságot keresik, s mégsem jutnak el a „földi nirvána állapotába”. Boldogság lehet a http://www.szivtars.hu/nimgs/968.jpg meghitt emberi kapcsolatokban való „fürdőzés” is. A boldog pároknak, embereknek ugyanúgy vannak irigyei, mint a tehetőseknek. A boldogság érték, de nem hasonlítható össze a vagyonnal. Értékesebb, nehezebben lehet hozzájutni, mint az anyagi biztonsághoz. Nincs iskola, műhely, amely a boldog emberek képzésével foglalkozna, ugyanakkor számtalan intézményben folyik a pénzügyi, üzleti élettel kapcsolatos oktatás. Sztereotip közhelyeket hallunk, sablonos próbálkozásokkal próbálják definiálni a boldogság fogalmát. Miután a boldogság lelki érték, sokan irigylik a vele járó pozitív kisugárzást, a szívből jövő kacagást, a mértékletességet, az egyensúlyt, a folyamatos jókedvet, a sikereket. Mindenki vágyik a belülről jövő, természetes derűre, rendezett emberi kapcsolatra, csak a cél elérésének eszközét nem találják. A gazdagoknak többnyire „csak” pénzük van és lelki szegénységük; s a tehetősek telhetetlenségével közelítenek – természetesen az anyagiak terén – a boldogság felé. Ahhoz, hogy boldogokká váljanak, jelentős lelkületváltásra lenne szükség. A figyelem középpontjába az egyszerű, „ingyenes” élményeknek kell kerülni: pl. szép virágcsokor, természeti szépség, műalkotás, kerti csendélet, növényzet, természeti alkotások, séta, társas kapcsolatok értékelése. Ezeknek a hétköznapi élményeknek emelkedett hangulatú megélése, „csodaként való” felfedezése indítja el azokat a belső folyamatokat, amelyek idővel a boldogság katartikus élményéhez vezetnek.

Irigylésre méltó volt a közelmúltban Gönczi Gábor és Tatár Csilla esküvője – hogy népszerű, ismert emberek mintájára hivatkozzunk. Az a tiszta, felbecsülhetetlen értékű szeretet, igaz szerelem, amely kettejük között szövődött, manapság ritka a fiatalok körében. Látszik rajtuk a szellem, a lélek, a test egysége, harmóniája. Gratulálunk hozzá nekik, és sok boldogságot is kívánunk. Gönczi Gáborról különben is köztudott, hogy nagyon meleg, engedékeny, támogató családban nőtt fel, ahol a szülők bölcs szeretete segítette Gábort a céljait elérő, megelégedett fiatalemberré. Valószínű, hogy ezt a bensőséges családi harmóniát fogja átörökíteni jelenlegi házasságába is. A szeretetteljes családi kör, a példás családmodell elengedhetetlenül fontos egy egészséges lelki személyiség kialakulásához.
Egyszerűbb anyagilag előbbre jutni, mint az élet valóságos értelmét megtalálni. A mindennapok egyszerű történéseivel való teljes megelégedés következtében viszont életünk minősége változik meg.

A boldogság és a szex közötti összefüggés

http://www.szivtars.hu/nimgs/967.jpgA boldogság a lélek öröme, az orgazmus a testé. A homoszexuális, biszexuális érdeklődést nagymértékben befolyásolja gyermekkori családi hátterünk. A csonka, vagy egyszülős családban, ahol hiányzik az apa vagy az anya, ez jelentős érzelmi, lelki egyensúlytalansághoz, hiányhoz vezet. Felnőttkori szexualitásunk ennek a hiányérzetnek a pótlása, kielégítése. Nagyon fontos az azonos nemű szülővel való pozitív, mély, baráti kapcsolat, de ugyanakkor fontos a kamaszkori leválás is, és az ellenkező nemhez való vonzódás. Ha nincs elmélyült, tartalmas kapcsolat, maga a leválás sem jön létre a személyiségfejlődés során. Megszakadt a fejlődési folyamat, s ez vezet személyiségzavarhoz, nem beszélve erről a modellnélküli, sérült időszakról. Nem tudja ki ő, kivel kellene azonosulnia, hová tart, nem jön létre az egészséges hovatartozás, ellenkező nemhez való vonzódás.

Boldogságérzetünk magában foglalja az egészséges vonzódásunkat, vágyunkat a kielégítő szexuális partner után, hogy boldogan lépjünk vele szexuális kapcsolatba. Ám ez elsősorban a test igénye, csak a testek egyesülnek, a lélek szuverén. Testi vágyaink kielégülése a test jóllakottságát szolgálja. Csak nehogy elcsapjuk a gyomrunkat. Egy-egy emelkedett izgalmi állapotban példátlan agresszivitással követelem ki a gyönyört. Nekem is fontos a „szaftos lényeg”, és semmi összefüggés, egyenes arány nincs a finom lelkem és a felizgatott „nőstény” magatartásom között. Mindkettő rám jellemző, én vagyok. Ösztönét nyíltan felvállaló nő. Igenis nagy szükségem van a szexre, ettől pulzálok, erőt merítek, megújulok, energetizál a férfival való együttlét. Végre NŐ vagyok. De a lelkem nem egyesül a férfival, csak a testem: a lelkem szent és szuverén marad.

Ép testben ép lélek. Ami annyit jelent, hogy egészséges testben csak akkor működik a lélek maradéktalanul megfelelően, ha az mentálisan tiszta. Csakis a pozitív lelki mechanizmusok eredményeznek egészséges szervezetet, életfunkciókat.
Ha a lelki harmóniánk, boldogságérzetünk párosul változatos, tartalmas, kielégítő szexuális élettel, ez olyan pozitív energiamezőt jelent számunkra, amely lehetővé teszi, hogy valóban hosszú és egészséges életet éljünk. Így függ össze a test és a lélek harmóniája, megbonthatatlan egysége.

forrás » www.szivtars.hu