Szeretet a családban

"A szeretet hosszútűrő, kedves. A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik illetlenül, nem keresi a saját érdekeit, nem válik ingerültté. Nem tartja számon a sértést. Nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. A szeretet soha nem vall kudarcot."

Korábban kifejtettük, hogy egy harmonikus, boldog kapcsolat felépítéséhez és működéséhez megfelelő építőanyagok kellenek, mint például:

Az előző cikkben utaltunk arra, hogy a szeretet, mint legfontosabb építőanyag olyan egyéb kötőanyagokkal együtt lesz szilárd és tartós, mint az odafigyelés, türelem, tisztelet, adni és kapni tudás. Ezeket a tulajdonságokat nem elég csak csodálni. Meg kell őket érteni, és aztán alkalmazni, mert ezek hiánya esetén a szeretet csak egy passzív állapot lesz. Pedig a szeretet csak akkor ér valamit, ha aktív.

Amikor egy ház felépítésébe fogunk, az értelem azt diktálja, hogy minél jobb minőségű építőanyagokat vásároljunk, illetve használjunk fel, olyanokat, amelyek hosszútávon kiállják az idő próbáját, mivel a cél nem egyéb, mint egy szép és meghitt családi fészek megteremtése szeretteink körében.

A ház fala legtöbbször téglából áll. Na már most, tégla és tégla közt van különbség. A legjobb minőséget akarjuk, de az drágább. Bizony, ha azt szeretnénk, hogy családunkban a szeretet éljen, az áldozatokkal jár. De vajon honnan tudhatjuk meg biztosan, hogy mit jelent valójában a szeretet, és mit nem jelent? Korábban már utaltunk arra, hogy a szeretet és az ember egy. Vagyis az ember együtt lett a szeretettel. Ha Isten teremtette az embert, akkor Ő adta belé a szeretetet is. De tény, hogy szeretetet csak az tud adni, amivel Ő is rendelkezik. Ezek szerint igaz az az idézet, melyet a Bibliában a János I. levele 4: 8 versben olvastam: "Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet". Tehát ha Isten a szeretet létrehozója és megtestesítője is egyben, akkor ki más tudná jobban meghatározni, hogy mit jelent és mit nem jelent a szeretet? Bizony, Ő jól tudta, hogy nekünk szükséges ezt megismerni, megérteni és gyakorolni. Ezért vált ismertté az oly sokszor emlegetett Szeretet himnusza:

"A szeretet hosszútűrő, kedves. A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik illetlenül, nem keresi a saját érdekeit, nem válik ingerültté. Nem tartja számon a sértést. Nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. A szeretet soha nem vall kudarcot."
(Pál I. levele a Korinthusbeliekhez 13: 4 -8.)

Annak érdekében, hogy teljesebben értékelhessük azt, hogy milyen jótékony hatással lehet a szeretet a családi életünkre, vizsgáljuk meg részletesen a Szeretet himnuszát.

A szeretet "hosszútűrő és kedves"

A hosszútűrés azt jelenti, hogy olyan helyzetben, amely kitűnően alkalmas arra, hogy felingereljenek, sőt méltatlan vádakkal illessenek, higgadt maradsz. Ezt nem könnyű megtenni! De ha sikerül, akkor éppen ez fogja a társadat arra indítani, hogy elgondolkozzon, és kész legyen a kompromisszumra. A szeretet figyelembe veszi az enyhítő körülményeket, és még súlyos eseteket is kész megbocsátani, nem szőrszálhasogató, és a végtelenségig kedves. Az a fajta szeretet, amelyik kedves, nem engedi meg, hogy nyersen, vagy könyörtelenül bánjunk másokkal, és azokkal sem, akik felett némi hatalmunk van (tehát egy szülő is akkor kedves a szeretetben, ha tiszteletben tartja gyermeke méltóságát).

A szeretet "nem féltékeny"

Olyan házastárssal nehéz élni, aki igazi ok nélkül féltékeny, mert az ilyen gyanakvó, túlságosan kisajátító, gyermekes, és megfosztja a másik személyt attól, hogy természetes és barátságos legyen. Ha féltékenységgel kényszerítenek ki tőlünk valamit, az máris veszített az értékéből. Nem jelent boldogságot, mert nincs benne öröm. Mivel a féltékenység a bizonytalanság érzéséből fakad, és a képzelet táplálja, tönkre teheti a kapcsolatokat. Egy házastársat nem féltékeny korlátozásokkal lehet megtartani, hanem bizalommal, szerető figyelmességgel, és kíméletességgel.

A szeretet "nem kérkedik, nem fuvalkodik fel"

Kevés ember van, aki szereti hallgatni a kérkedést (más szavakkal hencegést, hivalkodást). Vannak, akik mások lealacsonyításával emelik ki magukat. Másokat kritizálnak, lejáratnak, és ezzel az összehasonlítással törekszenek áldozataik fölé emelkedni. Mit gondolsz, hogyan érintene téged, ha a párod nyilvánosan beszélne a hibáidról, kipellengérezné hiányosságaidat? Azt éreznéd, hogy szeret? A válasz egyértelmű. A "szeretet nem kérkedik" sem úgy, hogy önmagát dicséri valaki, sem úgy, hogy másokat kisebbít. Amikor a párodról beszélsz másoknak, az legyen pozitív, mert te is ezt kapod majd vissza, és ez az ami erősíteni fogja a köztetek lévő kapcsolatot.

A szeretet "nem viselkedik illetlenül"

A részegség, dühkitörés, gorombaság, útszéli beszéd, a személyi tisztaság elhanyagolása az emberi illemtudás hiányára vall. Mennyire vigyázol, hogy ne sértsd meg a párodat és a család többi tagját ebben a tekintetben? Az a fajta szeretet, amelyik "nem viselkedik illetlenül", kíméletesen, jó modorúan és tisztelettel bánik a szeretet alanyaival.

A szeretet "nem keresi a saját érdekeit, nem válik ingerültté"

Egyre több minden van, ami felingerel bennünket, de az általában rosszabbul sül el, ha a szeretteink közül bosszant fel valaki. Ilyenkor a legjobb, amit tehetünk, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy mi van a dolgok mögött, miért tette azt pont úgy, ahogy neked nem tetszik. Ehhez az kell, hogy "nem keresed a saját érdekeidet", vagyis kész vagy őt meghallgatni. Lehet, hogy meglepődsz, mert kiderül, hogy az csupán egy ártatlan meggondolatlanság volt minden sértő szándék nélkül. De mi van akkor, ha valóban sértő szándék áll a dolgok mögött? Várd meg, míg lecsillapodnak a kedélyek, és akkor beszélj vele. A cél ne a vita folytatása és a magad igazolására való ösztönzés legyen, hanem a szeretet érdekében aratott győzelem. Ha a helyzetet a szívedben közelíted meg, az segít, hogy építő dolgokat mondjál.

A szeretet "nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal"

Ez a fajta szeretet nem csapja be a másikat. Őszinte a pénzkiadás dolgában, az idő eltöltése tekintetében, vagy egyéb kapcsolattartás vonatkozásában. Nem használ fel féligazságokat, hogy igaznak tűnjék. Ne feledjétek, a bizalmat nehéz megszerezni, de egy pillanat alatt örökre el lehet veszíteni!

A szeretet "mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel"

A szeretet mindent eltűr abban az értelemben, ha egy szoros viszonyban élő pár megtanul egymáshoz alkalmazkodni és rugalmasnak lenni. Ilyen helyzetben a szeretet minden nehézség és feszültség közepette fenn tud maradni. Mindent elhisz abban az értelemben, hogy nem lesz indokolatlanul gyanakvó társával szemben, hanem bizalmat tanúsít, de nem hiszékeny olyanokkal szemben, akik becstelenségre késztetnek. Az a fajta szeretet, amelyik mindent remél, az pozitív, derűlátó és előre tekintő, nem ingatag, nem fenntartás nélküli. Ezenkívül, mindent elvisel, azaz a szeretet kitartó és szembenéz a problémákkal, és nem elmenekül előle, amikor kedvezőtlenek a körülmények. Amikor megromlik a tető, nem kell az egész házat lerombolni, csak a tetőt kell kijavítani. Ugyanígy, ha nézeteltérés mutatkozik, a vita okát kell megcélozni, és megoldást találni rá, és nem egyből felrúgni a kapcsolatot.

A szeretet "soha nem vall kudarcot"

Jöhetnek olyan körülmények egy család életében, amelyek próbára teszik a kapcsolatokat. Jöhet például egy váratlan pénzügyi szükség, mert valaki hirtelen elvesztette az állását. Ilyen helyzetben egy szerető feleség nem gondol arra, hogy másfelé keressen könnyebb életet, hanem ragaszkodik a házastársához, és igyekszik a kevesebb jövedelmet is éppúgy beosztani, mint a többet, valamint törekszik arra, hogy képessége tekintetében valamilyen plusz keresettel kiegészítse a család megélhetését. De ugyanez igaz fordított esetben is.

Vagy mi van akkor, ha az egyik családtag, mondjuk a feleség hirtelen lebetegszik, és lehet, hogy évekig eltart. Olyankor az a férj, akinél a szeretet soha nem vall kudarcot mindent elkövet, hogy gondoskodjék a felesége és a többi családtag fizikai szükségleteiről, segít a házimunkában, és biztosítja őket a további hűséges ragaszkodásáról.

Ahol ilyen szeretet van, azt miféle nehézség győzheti le?

Ezekkel az isteni tanácsokkal a szeretet szilárdan meg fog állni, erős, kedves, gyengéd, engedékeny lesz, és könnyű lesz vele élni.

Sok gondolkodó ember tudja, és megtapasztalta már, hogy beleszeretni valakibe könnyebb, mint kitartóan szeretni.

A következő részben arról lesz szó, hogy hogyan lehet a szeretetet megtartani és növelni.