Mire figyeljünk leendő házastársunk megválasztásánál?

Képzelj el két hangszert, mondjuk egy zongorát és egy gitárt. Ha jól fel vannak hangolva, akkor mindegyiken gyönyörű szólót lehet játszani.

Mire figyeljünk leendő házastársunk megválasztásánál?

Képzelj el két hangszert, mondjuk egy zongorát és egy gitárt. Ha jól fel vannak hangolva, akkor mindegyiken gyönyörű szólót lehet játszani. De mi történik, ha egyszerre játszanak ezekkel a hangszerekkel? Hát össze kell hangolni őket. Ugyanez a helyzet veled és leendő házastársaddal. Mindkettőtök talán keményen dolgozott azon, hogy egyénileg "felhangoljátok" jellemvonásaitokat. De a kérdés most ez: Vajon össze vagytok hangolva? Más szóval: Illetek egymáshoz?

Ahhoz, hogy összehangolhassátok magatokat, céljaitoknak hasonlóknak kell lenniük. Az igazán sikeres házasságban a házasfelek jó barátai egymásnak, és élvezik egymás társaságát. Ezért kell, hogy közös legyen az érdeklődési körötök. Amikor egy férfi és nő nem jól illenek össze, mindegyikének más az érdeklődési köre, különbözik az ízlése barátok és kikapcsolódási tevékenység tekintetében, és kevés közös dolguk van, az bizony alaposan próbára teszi a házasságot.
Persze nincs olyan, hogy egy párnak teljesen megegyezik az érdeklődési köre, de azzal örömet és boldogságot szerezhetsz leendő házastársadnak, ha azért veszel részt vele bizonyos tevékenységekben, mert a másik személy élvezi azokat.
Az az igazság, hogy az összeférhetőségeteket jelentős mértékben leginkább az határozza meg, hogy mennyire alkalmazkodtok egymáshoz, és nem az, hogy mennyire hasonlítotok egymásra.

Ajánlatos ilyen kérdéseken elgondolkozni: Mi történik, ha nem értünk egyet valamiben? Nyugodtan meg tudjuk beszélni a dolgokat, megadva egymásnak a tiszteletet és a méltóságot? Vagy a beszélgetések gyakran heves vitába csapnak át?
Ha házasságot akarsz kötni, légy elővigyázatos bárkivel, aki büszke és makacs, sosem kész a megegyezésre, vagy állandóan követelődzik, és azon mesterkedik, hogy mindig a saját akarata érvényesüljön.

Hogyan tudod megállapítani, hogy a megfelelő házastársat választottad?

Az a nő, aki szeretne sikeres házasságban élni, jól teszi, ha csak olyan férfihoz megy feleségül, akit tisztelni tud, aki állhatatos, kiegyensúlyozott, egészséges ítélőképességű, aki képes ellátni a feladatait, és elég érett ahhoz, hogy elfogadja az építő bírálatot. Kérdezd meg magadtól: "Milyen hírnévnek örvend ez a férfi? Kik a barátai? Hogyan bánik az idősebb emberekkel? Milyen családból származik? Milyen kapcsolatban van a családjával? Hogyan viszonyul a pénzhez? Mennyi alkoholt fogyaszt? Vajon jó gondviselőm lesz, és jó apa lesz a gyermekeinknek? Vajon alázatot és önuralmat mutat-e fel, vagy pedig büszke, és véleményéhez makacsul ragaszkodó, aki fitogtatni kívánja, hogy ő az úr a házban, és azt hiszi, hogy neki mindig igaza van és nem hajlandó megmagyarázni a dolgokat?" Ahhoz, hogy megtudd mindezt, tölts a férfi társaságában elegendő időt, s közben figyelj.

Az a férfi, aki szeretne sikeres házasságban élni, olyan feleséget keressen, akit úgy tud szeretni, mint önmagát. Aki valóban ki tudja őt egészíteni az otthon létesítésében. A jó otthonalapítás sokfajta felelősséggel járó, igényes életpálya. Főzési, díszítői, gazdálkodási, anyai, tanítói, és még sok egyéb képesség, melyben egy feleségnek oroszlánrésze van. A feleség szerepe alkotó és reagálásra késztető is lehet, sok alkalmat kínál fel személyes fejlődésre és megvalósításra. A nőben, akiben szerelmes vagy látod ezeket kibontakozni? Továbbá kérdezd meg magadtól: Szeretetet és tiszteletet mutat általában mások iránt? Szorgalmas, jól gazdálkodik a pénzzel? Miről szokott beszélgetni? Őszintén foglalkoztatja őt mások jóléte, vagy mások dolgába avatkozó? Megbízható? Egy házasságra érett férfi tudja, hogy a nők általában érzelmi beállítottságúak, azaz leendő felesége érzelmi támogatásra, és folyamatos, melegségtől áthatott kapcsolatra vágyik. Meg tudod ezt adni neki?

Bizony, mindketten jól teszitek, ha jól átgondoljátok, amit láttok: személyes tisztaság és rendszeretet megnyilvánulását, vagy annak hiányát; szorgalmat, vagy inkább lustaságot; ésszerűséget és megfontoltságot, vagy azzal ellentétes makacsságot és önzést, takarékosságot, vagy pazarlást; olyan gondolkozó képességet, amely élvezetessé teszi a társalgást, vagy értelmi lustaságot, amely a mindennapi fizikai szükségletről való gondoskodás egyhangú robotmunkájává teszi az életet, és alig nyújt egyebet annál.

Mi a házasságkötésetek igazi indítéka? Csak a szenvedély kielégítése, vagy hogy megosszátok az életeteket olyan valakivel, akit őszintén értékeltek, és mint személyt őszintén szerettek? A leendő házastársatok az igazi, a legfontosabb, a legmeghittebb, a legmegbízhatóbb barátotok is kell, hogy legyen egyben. Ha ezt látod abban a személyben, akiben szerelmes vagy, akkor jó alapra lesz építve házasságotok.

A fizikai vonzalom gyakran vakká tesz minket egyéb érzelmi szükségletek iránt.
Párválasztáskor elég súlyt helyezel arra, hogy megértésre, kedvességre és együttérzésre is szükséged van? Mindnyájunknak alapvető szükséglete az is, hogy legyen valaki, akihez ragaszkodunk, akiben bízunk, aki mellettünk áll, akinek kitárulkozunk attól való félelem nélkül, hogy megbántana minket; olyan valaki, aki nem zárja be "gyengéd együttérzésének ajtaját" előttünk. Meg tudod-e adni mindezt a házastársadnak, és ő képes-e viszonozni?

Nemcsak a boldog házasság iránti sajátos szükségleteidet kell ismerned, hanem fel kell ismerned a házastársad szükségleteit is. Bizonyára azt kívánod, hogy a házastársad is boldog legyen. Az egyik fél boldogtalansága mindkét fél boldogtalanságát jelenti.

A házasság tervezésekor beszéljetek meg gyakorlati dolgokat. Például: Hogyan felel meg a férj munkája a házasságnak? Ugyanis ez fogja meghatározni, hogy hol lakhattok, mennyi pénz jut majd a mindennapi szükségletek kielégítésére. Ki kezelje a pénzügyeket? Milyen legyen a kapcsolat a rokonsággal, különösen a házasfelek szüleivel? Mi az elképzelése mindkét félnek a nemiségről, gyerekekről, és a gyermeknevelésről? Uralkodni akar-e az egyik fél a másik felett, vagy kedves figyelmesség kormányozza-e majd ezt a kapcsolatot? A becsületesség megköveteli olyan dolgok feltárását is, amelyek talán az egyik féllel történtek a múltban, és hatással lehetnek a házasságra: például a nagyobb adósságok, kötelezettségek, vagy az egészséggel kapcsolatos dolgok.

Meg lehet-e tárgyalni ezeket és egyéb kérdéseket nyugodtan, értelmesen és úgy elintézni, hogy mindketten kényelmesen élhessetek? Szembe tudtok-e nézni a nehézségekkel és együtt megoldani azokat, mindig nyitva tartva a kommunikációs csatornát? Ez a sikeres házasság életvitele!

Nyilván hasznos számodra, ha megtudsz valamit jövendőbeli házastársad családjáról. De nézd meg azt is, hogy ő maga hogyan viszonylik a családhoz: szüleihez, testvéreihez. Sokat elárul, ha megfigyeled leendő férjedet, ahogyan az édesanyjával bánik, valószínűleg akképpen fog veled is bánni, vagy ahogyan leendő feleséged tiszteli az édesapját, oly módon fog tisztelni téged is, mint férjet. Légy nyitott szemű akkor is, amikor megfigyeled, hogyan bánik idősebb emberekkel, hogyan jön ki fiatal gyermekekkel?

De minden elővigyázatosság ellenére nem szabad elfelejtened, hogy az összeillés két személy között sohasem tökéletes. Nem egy romantikus regény valamelyik eszményi hősével vagy hősnőjével van dolgod, hanem egy olyan valóságos személlyel, akinek ugyanúgy, mint másnak meg vannak a maga gyengeségei, hibái, amelyeket el kell nézni és ez rád is igaz. Vedd figyelembe, hogy ő is ugyanezt teszi veled. Nem a hibák okozzák a házasság kudarcait, hanem inkább az, hogy a partnert hogyan érintik ezek a hibák. Belátod-e, hogy a jó, a pozitívum ellensúlyozza a hibákat, vagy inkább a rosszra összpontosítod a figyelmedet, és folyton azon lovagolsz? Elég rugalmas vagy-e, hogy engedékeny légy, amint elvárod, hogy irántad is engedékenyek legyenek?

Ha mindkét társ hasonló nevelésben részesült, rendszerint könnyebb nekik, hogy - ugyanabban a talajban növekedjenek, és ugyanazon éghajlaton virágozzanak -

Azonban még olyan embereknek is vannak időnként nézeteltérései, akik szeretik és tisztelik egymást. Lehetséges, hogy mindkettőtöknek egész egyszerűen meg kell tanulnia, hogyan rendezzétek békésen a dolgokat. Vajon leendő házastársad kimutatja, hogy szeretne javítani? És te? Meg tudnád tanulni, hogy kevésbé érzékeny és sértődékeny legyél? Ha megtanulod, hogyan oldd meg a problémákat, akkor megalapozhatod az őszinte kommunikáció módját, ami alapvető, ha össze akartok házasodni. Egy sikeres házasság életvitelét így is meg lehet fogalmazni: két egymásnak kölcsönösen megbocsátó fél szövetsége.

Talán azt mondod: "Én meg tudom változtatni leendő házastársamat." De hát kibe vagy szerelmes? Abba a fiúba, vagy lányba, aki ő most, vagy abba, amilyen akkor lesz, ha te átformálod őt? Saját magunkat is nehéz megváltoztatni, de még nehezebb másokat megváltoztatni. Ha a leendő házastársad azt ígéri, hogy ha házastársad lesz, nyomban megváltozik a kedvedért, erősen kételkedj ebben az ígéretben. Bár lehet javítani, vagy mérsékelni a rossz szokásokat, de idő kell hozzá, olykor évek is. Az öröklött jellemvonások és a környezeti tényezők sajátos alkattal láttak el minket és formáltak eltérő egyéniségekké. De a kölcsönös őszinte szeretet arra indíthat bennünket, hogy segítsünk egymásnak megjavulni, és legyőzni a rossz szokásokat, azonban nem indíthat arra, hogy megpróbáljuk új és természetellenes formába erőltetni a házastársunkat, egy olyan mintába, amely miatt elveszíti egyéniségét.

Vannak, akiknek elméjében ott él egy eszménykép, és ebbe az ideálba akarják beleilleszteni minden múló rajongásukat. Természetesen senki sem képes megfelelni egy lehetetlen ábrándnak. Aki azonban makacsul ragaszkodik ezekhez az ábrándokhoz, és kényszeríteni akarja a másik személyt, hogy beváltsa ezt a reményt és nem sikerül, akkor kiábrándul, és máshol keresi az elképzelt ideált. Az ilyenek sohasem találják meg az eszményképüket. Olyan álomlovagot keresnek, aki csak a fantáziájukban létezik. Az így gondolkodó személyek nem jó alanyok a házasságra, mert a házasságban a valóság számít, nem a puszta képzelet.

Az igazi szeretet nem olyan vak, mint sokan gondolják. Nem a szeretet vak, hanem az elfogult rajongó szerelem az, amely vak, mert az ilyen nem hajlandó észrevenni az olyan nehézségeket, melyeket mások előre látnak. Elnyomja még a saját figyelmeztető kételyeit is. De biztos lehetsz benne, hogy azok később jelentkezni fognak. Ha behunyod a szemed a kellemetlen tények előtt az udvarlás idején, biztos, hogy szembe kerülsz majd velük a házasságkötés után! Természetes hajlamunk, hogy a legjobb megjelenésünket öltsük fel azok előtt, akiknek szeretnénk tetszeni vagy vonzónak mutatkozni, idővel azonban a teljes és valódi képünk mutatkozik meg. Engedd meg magadnak, hogy akkor úgy lásd a párodat, amilyen a valóságban, és te is légy becsületes úgy mutatkozni, amilyen valóban vagy.

Mindezek megkövetelik, hogy elegendő időt adjatok egymásnak, és önmagatok megismerésének. De a másik véglet is igaz: kegyetlenség játszani egy másik ember érzéseivel azáltal, hogy hamis várakozásokat keltünk benne! Mások érzelmeivel játszani kegyetlen sport! Az udvarlást nem szabad könnyen venni, mint valami játékot. Az érzelmi sérelem és a szívfájdalom, amelyet okoz, hosszú ideig tarthat.

Az esküvői előkészületek közben fontos, hogy ne veszítsd el a kiegyensúlyozottságodat. Az esküvői szokások szolgai és talán versengő követése elhomályosíthatja az alkalom jelentőségét, valamint elrabolhatja tőled azt az örömet, amelyet érezned kellene.

Ne feledd, az esküdőd csak egy napig tart, a házasságod viszont egy életen át. Kerüld, hogy túlzottan a házasságkötésre összpontosítsd figyelmedet. Inkább a házaséletre tervezz előre.