Bejelentkezéshez tudnivalók - A házasságkötés törvényi feltételei

Esküvőt tervezel? Tudod, milyen teendőid vannak a házasság megkötése előtt? Tudod, melyek a házasságkötés feltételei, hogyan tudsz bejelenkezni? Mi segítünk!

Fontos tudni azt a tényt is, hogy Magyarországon nincs lakóhelyhez kötve a házasságkötés, sőt lehetőség van szinte bárhol, úgynevezett külső helyszínen is megrendezni e ceremóniát. Ez előnyös lehet akkor, ha egyedivé akarjuk tenni menyegzőnket, mivel nem a megszokott házasságkötő termekben mondjuk ki az igent, hanem minden a megálmodott kép alapján történik és biztosak lehetünk abban, hogy az általunk oly nagyon óhajtott napon és órában állhatunk oltár elé.

Miután kitűztétek az esküvő dátumát, el kell döntenetek, hogy a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében legyen a hivatalos ceremónia vagy a lakodalom (vacsora) helyszínén tartjátok a szertartást. Ha úgy döntöttök, hogy a megálmodott külső helyszínen szeretnétek megtartani a ceremóniát ismét két lehetőség közül is választhattok.

 • Anyakönyvvezetőt kértek fel a ceremónia megtartására a külső helyszínen (ebben az esetben sok helyen bizony elég magas különdíjat kell megfizetni, figyelni kell arra, hogy a szertartás helyszíne pontosan beazonosítható legyen és az illetékes anyakönyvi hivatal területére essen). Továbbá ebben az esetben is számítanotok kell a szigorú hivatali szabályokra az esküvő kezdési időpontját és minden más elemét tekintve.
 • Szertartásvezetőt kértek fel a szolgáltatásra és ebben az esetben teljesen egyedi személyre szabott ceremóniát terveztek, akár kétnyelvű ceremónia keretében, hogy külföldi vendégeitek is követni tudják az eseményeket. A szertartásvezetői díj alatta marad jóval a Polgármesteri,  kihelyezett esküvő szertartásra eső költségének és az sem elhanyagolható szempont, hogy teljesen egyedi esküvőtök lehet minden szempontból. Ebben az esetben a törvényi feltételeket úgy tudjátok teljesíteni, hogy két tanúval egy hétköznapi napon (nyilván az előre bejelentett időpontban - ez ebben az esetben teljesen ingyenes lesz, az Anyakönyvi hivatal felé nem kell díjat fizetnetek) bementek az Anyakönyvi hivatalba, ott aláírjátok a házassági okmányokat és megkapjátok a házasságot igazoló anyakönyvi kivonatot, ezt a szertartásvezető kérni fogja tőletek, ha a nemzetiszínű szalagos esküvőt kéritek, és így csak annyit vesznek észre vendégeitek, hogy "... ez olyan csodaszép szertartás volt, ilyet még nem láttam a hivatalban..." Ha nem mondjátok el, hogy nem anyakönyvvezető tartotta a ceremóniát, senki nem fogja tudni rajtatok és a két tanún kívül. 

 

 

A házasság az ember életének talán egyik legboldogabb és legjelentősebb pillanata, de nem árt tisztában lenni a házasság jogi hátterével is. A magyar jog a házasság intézménye alatt kizárólag egyenjogú férfi és nő elhatározásán alapuló szövetséget ért, melynek értelmében a feleknek jogai és kötelezettségei keletkeznek. Ha elhatároztátok magatokat, biztosak vagytok döntésetekben, hogy egymáshoz szeretnétek kötni az életeteket, első hivatalos lépésetek az anyakönyvvezetőhöz kell, hogy vezessen, azonban néhány nagyon fontos kérdést időben meg kell beszélnetek...

Hogy melyek ezek:

 • Mikor szeretnénk megesküdni?
 • Melyik évszak számunkra a legideálisabb a menyegzőhöz?
 • Legyen-e egyházi esküvőnk is?
 • Mekkora lakodalmat szeretnénk? Kisebbet, szűk családi körben, közepeset 80-100 vendéggel vagy nagy esküvőt több száz fős vendégsereggel?
 • Ki fogja megszervezni az esküvőt? Mi magunk, vagy segítenek a szüleink, esetleg igénybe vehetjük esküvőszervező szolgáltatásait?
 • Jó, ha előre tisztázzuk a névkérdést, mivel az új törvényi szabályozások miatt bővült a névválasztás köre is!
 • Szükségesnek tartjátok-e az eltérő anyagi szinten lévő helyzetet a házassági vagyonjogi szerződésben rögzíteni, melyben a vagyoni viszonyokat tisztázzátok, rendezitek

 


 

Anyakönyvvezetőhöz való bejelentkezéshez szükséges okmányok:

 • érvényes személyi igazolvány és lakcímigazolvány
 • külföldi állandó lakhely esetén: magyar útlevél és születési anyakönyvi kivonat, illetve az állandó lakhely szerinti polgármesteri hivatal által kiállított igazolást nőtlen/hajadon családi állapotról
 • elvált személy esetén szükséges még a jogerős válóperi ítélet
 • özvegy családi állapot esetén pedig az előző házastárs halotti anyakönyvi kivonatának benyújtása kötelező

Ha a házasulók egyike nem rendelkezik magyarországi lakcímmel, a bejelentkezéskor be kell mutatni letelepedési engedélyét vagy útlevelét, vagy be kell mutatni egy tanúsítványt – hiteles magyar fordításban –, melyben saját hazája szerint törvényes házasságot köthet, hogy személyes joga szerint nincs törvényi akadálya a házasságnak, illetve a születési anyakönyvi kivonatát és a számára kiállított személyi igazolványt.

Magyar állampolgár külföldön történő házasságkötése esetén a megyei Közigazgatási Hivatal állít ki tanúsítványt, melyet az illetékes anyakönyvvezetőnél kell kezdeményeznie.

 

 

A magyar állampolgárok közül minden cselekvőképes, 18. életévét betöltött személy külön engedély nélkül köthet házasságot. 16 éves kortól is van lehetőség házasságkötésre, de ehhez szükségeltetik egy gyámhatósági engedély, melyet az állandó lakhely szerinti gyámhatóságon adnak ki. Hazánkban a 16. életévét be nem töltött személy nem köthet házasságot. Szintén nem engedélyezett a házasságkötés egyenes ági rokonnal, testvérrel, testvérek egyenes ági, vér szerinti leszármazottaival, továbbá az örökbefogadó sem köthet házasságot örökbefogadottjával.

Házasságkötést megelőző eljárás

A házasságkötési szándék bejelentésekor az anyakönyvvezető ismerteti a házasulókkal a házasság törvényes előfeltételeit, esetleges akadályait. A házasulók a házassági szándékukat személyesen jelentik be, és erről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, illetve feljegyzi az esküvővel kapcsolatos kívánalmakat, mint például zene, műsor, gyertyagyújtás, egyedi kérések, melyeken később még változtathatunk, illetve bővíthetünk.

Fontos változás az eddigiekhez képest, hogy 2014. július 1-jétől a házasságkötés időpontját az anyakönyvvezető kizárólag a bejelentéstől számított 60 nap utáni időpontra tűzheti ki. Ennek oka, hogy 2014. július első napjától a jelenlegi négyféle anyakönyvet egyetlen elektronikus adatbázisban kezelik. Ezáltal szükségtelenné válik a házassági anyakönyvi kivonat aláírása, de hogy megmaradjon az aláírás ünnepélyes szertartása, bevezetik a házasságkötési lapot.

A 60 nap várakozási idő alól csakis nagyon indokolt esetben adhat felmentést a jegyző (pl: a menyasszony terhessége). A házasságkötésre maximum a házasságkötés előtt 365 nappal, azaz 1 évvel lehet bejelentkezni, más esetben az eljárást meg kell ismételni.

 


A két tanú személyét bejelentkezéskor nem kell feltétlenül megadni, de mindenképpen 18. életévet betöltött, jogi értelemben véve cselekvőképes, érvényes személyi igazolvánnyal rendelkező személyeknek kell, hogy legyenek.

Házassági akadályok

 • Érvénytelen a házasság, ha a felek valamelyikének korábbi házassága, vagy bejelentett élettársi kapcsolata fennáll; illetve ha rokoni kapcsolat áll fenn köztük.
 • Érvénytelen annak a házassága, aki a házasság megkötésekor cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt állt, vagy teljesen cselekvőképtelen.
 • Kiskorú a 16. életéve betöltésével csak indokolt esetben köthet házasságot, ha a gyámhatóság hozzájárul. Más esetben a házasság érvénytelen, illetve 16 éves kor alatt semmiképpen nem köthető házasság Magyarországon.
 • Továbbá érvénytelen a házasság, ha az anyakönyvvezető nem hivatalos minőségben járt el, vagy ha a házasuló felek nem voltak együttesen jelen.
 • Érvénytelen a házasság, ha nem a bejelentés szerinti anyakönyvi hivatal hatályossági területén belül történik meg a házasságkötés. Pl. hajón történik a szertartás, a hajó a ceremónia alatt megy és átmegy egyik kerületből a másikba, így nem lesz érvényes a házasságkötés. Erre mindig oda kell figyelni. 


A házasulók által teendő nyilatkozatok:
A felek elsősorban kötelesek nyilatkozni házassági akadályok hiányáról illetve a névviselési formáról.

 • A feleség viselheti továbbra is a leánykori nevét. (így: Kis Mária és Tóth András)
 • Férje családi nevéhez hozzá kapcsolhatja a saját utónevét. (így: Tóth Mária és Tóth András)
 • A feleség csak a férj teljes nevét viseli a házasságra utaló toldással. (így: Tóth Andrásné és Tóth András)
 • A férj a feleség családnevét viseli, hozzákapcsolva saját utónevét. (így: Kis Mária és Kis András)
 • A nő saját neve elé kapcsolva viseli férje családi nevét, a házasságra utaló toldással. (így: Tóthné Kis Mária és Tóth András)
 • A nő saját neve elé kapcsolva viseli férje teljes nevét, a házasságra utaló toldással. (így: Tóth Andrásné Kis Mária és Tóth András)
 • A feleség a férje családi nevét viseli, ehhez kapcsolja kötőjellel saját családi nevét, illetve a férj is a felesége családi nevét viseli kötőjellel a sajátjához kacsolva. (így: Tóth-Kis Mária és Tóth-Kis András)
 • A feleség a saját családi nevéhez kapcsolja kötőjellel férje családi nevét, és a férj saját neve elé kapcsolja kötőjellel felesége családi nevét. (így: Kis-Tóth Mária és Kis-Tóth András)

 

 

Ha a szülők a házasságkötés után nem viselnek közös házassági nevet, akkor a feleknek meg kell állapodniuk leendő gyermekük/gyermekeik családi nevéről.

A vőlegény nyilatkozatot tehet, hogy a menyasszony gyermekét – akinek vonatkozásában az apai státusz betöltetlen – saját gyermekeként elismeri. Ez csupán jog, nem kötelezettség.

A gyermek (ek) vezetékneve lehet:

 • a férj családi neve:Tóth Tamás, Tóth Rita
 • a feleség családi neve:Kis Tamás, Kis Rita
 • a férj és a feleség családi neve:Tóth-Kis Tamás, Tóth-Kis Rita
 • a feleség és a férj családi neve:Kis -Tóth Tamás, Kis -Tóth Rita


A házasság megkötése

A házasulók nyilatkozatának megtételével jön létre. A házasságkötés nyilvánosan, két tanú jelenlétében történik. Tanú csak 18. életévet betöltött, cselekvőképes, érvényes személyi igazolvánnyal rendelkező személy lehet. A házasság a hivatali helyiségen és munkaidőn kívül is megköthető a jegyző engedélyével. Ezzel az esküvő, a vacsora helyszínén tartahatjuk meg a ceremóniát is, de ne feledkezzünk meg róla, hogy ennek jelentős plusz költsége van.

Nézd meg hol és hogyan tudsz bejelentkezni, válassz házasságkötő termet!

 

 

A polgári szertartás részei:

 • Bevonulás
 • Művészeti rész
 • Anyakönyvvezető hivatalos beszéde
 • Gyertyagyújtás, gyűrűhúzás, aláírás
 • Szülőköszöntő
 • Művészeti rész
 • Anyakönyvvezető köszöntő beszéde
 • Pezsgőzés, gratuláció


A szertartás alatt szóló zene:

A szertartás alatt szóló zene három részből áll: első része a bevonuló zene, azután a középzene, amely a gyertyagyújtás, a gyűrűhúzás, az aláírás, és ha van, akkor a szülőköszöntő alatt szól halkan, meghitt hangulatot varázsolva. Lehetőleg szöveg nélküli 5-6 perces zenét válasszunk. A záró zene pedig a koccintást és a gratulációt festi alá.

Itt választhatsz a szertartás alá zenét!
 


 

A házasságkötés utáni teendők

Első lépésként, ha történt névváltoztatás, akkor az okmányokat kötelező kicserélni, amelyet az ország bármely okmányi irodájában megtehetünk.

Ha szükségesnek látjuk a házassági vagyonjogi szerződést, akkor fontos tudni, hogy nem csak a házasság alkalmával, hanem fennállása során is bármikor köthetnek a házastársak. E szerződés a férj és a feleség egymás közötti vagyoni viszonyát szabályozza. A különvagyonhoz tartozó mindennapi életvitelt szolgáló tárgyak 15 év után közös vagyonná válnak.

Eltérő rendelkezés hiányában a különvagyonhoz tartozik:

 • a házasságkötéskor megvolt vagyontárgy
 • a házasság alatt örökölt vagy ajándékba kapott vagyontárgy
 • személyes használatra szolgáló vagyontárgy
 • a különvagyon értékén szerzett vagyontárgy


A szerződésben a családjogi törvénytől eltérően is határozhatunk, hogy mely vagyont kívánjuk közös, illetve különvagyonná tenni. A szerződés időbeni hatálya a vagyonközösség idejére korlátozódik, a házasság felbontásával, vagy bármely fél halálával megszűnik. A szerződés csak közokirati, vagy magánokirati formában jöhet létre.

Ha további kérdésed van, bármely Önkormányzat anyakönyvi hivatalában készségesen adnak felvilágosítást a témában.