Időtlen elegancia

Végül, de nem utolsó sorban következzen az etalon, mint ilyen az elegáns stílus bemutatása, nincsen sem kora, sem ismérve, bármi lehet elegáns, ami a jó ízlés határain belül tud mozogni. Így ezúttal inkább arról lesz szó, milyen kritériumoknak kéne megfelelni, ahhoz, hogy valami elegánsnak legyen tekinthető, mert azt kell mondanom, nagyon éles a kontraszt az elegancia és aközött, amit annak gondolnak hozzá kevésbé értő személyek, és mi az, ami a glamour jellegnek tökéletesen eleget tesz és a vizuális látvány is üdítő.


Nehéz témakör és rengeteg változó figyelembevételét igényli. Mit szolgál az elegancia? Miben nyilvánul meg? Mi határozza meg? Ezeket a kérdéseket megválaszolva tudjuk csak felmérni az elegancia fogalmát.

Vegyük hát sorra a kérdéseket és nézzük meg, hogy épül fel ez az egész fogalom. Célját tekintve az elegancia, hihetetlenül, de nem az esztétikát hívatott kihangsúlyozni. Elsősorban és legfőképpen gazdagságot és társadalmi pozíciót sugárzunk vele. Példának okáért egy White Tie Dress code-ot követelő eseményre belépőt szerezni is borsos, de a költség messze nem ér véget, hiszen frakkot, nagyestélyit bérelni is komoly összeget jelent. Aki mindezt különösebb áldozat nélkül megengedheti magának, bizonnyal nem a lét minimumán él. Másfelől e rendezvények népszerűsége – talán érthetően – jócskán vesztett népszerűségéből, nemcsak költséges voltából kifolyólag, de sznob, társadalmi egyenlőséget megvető hangulata és körülményes kivitelezése miatt is.

Dress code White Tie and glamour

Arra a kérdésre, hogy miben nyilvánul meg az elegancia, ismét nem lehet egy-két szóban felelni. A fenti hivalkodásvágy csökkenésével, a szabadabb, mi több, némileg felszabadultabb minőségében tud kifejezést nyerni a fogalom.

A körülmények is meghatározzák az eleganciát. Ennek legtávolabbi perspektívája címét joggal követelhetné a helyszín, ha a kulturális háttér nem furakodna elé. Márpedig a konzervatív tradíció nagy bosszúságára ki kell jelentenünk, hogy az elegancia nem korlátozódik kizárólagosan paloták és – némi túlzással - művi ridegségű báltermekre. Az elegancia mai értelmében a találó, esztétikumot kiváltó kombinációja ruhadarabok, helyszínek, bútorok, design, és igen, megnyilvánulásaink sorának.

És e tekintetben mai hétköznapi ruházatunk is – megfelelő körültekintéssel – elegáns tud lenni.

Hétköznapi eleganca Steve Jobs-tól

Természetesen az olyan bonyolult és sokszínűséget ötvöző fogalomban, mint az esküvő a fenti kritériumoknak megfelelni nem kis kihívás. Az arányokkal játszani természetéből fakadóan magában rejti a giccs, a kavalkád, az esztétikátlan, vagy egyenesen riasztó összkép veszélyét.

E tekintetben különösen fontos hivatásos szakértővel (esküvőszervezővel!) egyeztetni. Számos esküvő hangulatát árnyékolja be a rosszul megválasztott dekoráció, ruházat, helyszín kombinációja, mindez a helytelenül elegancia jegyében.

És mindezzel el is jutottunk az elegancia problémájának mértani közepére, ahonnan csak nagyon nehezen tudom a nagy Tacitus-t követni, sine ira et studio, azaz harag és elfogultság nélkül vezetni tovább a gondolatmenetet.

Távol álljon tőlem, hogy bárkit megsértsek, vagy legszebb álmát minősítsem, így a következő, nagy általánosságra jellemző gondolataimat tekintsék pusztán tájékoztató jellegű, figyelmeztető hangvételű jó tanácsnak.

Iskolapéldája lehet a nem megfelelő előkészületeknek, hogy azután, amikor a megálmodott ruhadarabról bebizonyosodik, hogy ihletője bizony lidércnyomás volt, továbbra is kitartunk mellette. Másfelől minősíti a szabóságot, ruhakölcsönzőt, ruhaszalont, elvétve divattervezőt is, amely alkathoz nem illő darabot ad vásárlója kezébe.

A túlzások kora, is leáldozóban van, már rég elmúlt a nyolcvanas évek giccset éltető vadhajtásával küzdő kora, noha máig újra felüti fejét agyondíszített szemet bántó vagy épp ízléstelen dekor- és kiegészítő elemek pestise.

Távol álljon tőlem az is, hogy rosszat feltételezzek másokról, minden ellenkező tapasztalatom ellenére úgy tűnik, hogy mindenki gyanúsan ugyanolyan esküvőt tervez. Mintha csapdába estünk volna egy Disney-rajzfilmben. Vagy, ami logikusabb, nincs koncepciónk, önálló elképzelésünk az előttünk álló nagy napról.

Ízléses összhatás

Némi ismerettel bírva a termék- és szolgáltatásismeret régen kiveszett tudományában, számomra érthetetlen, hogy az egyes szolgáltatók miért ajánlanak, illetve tartanak fent partneri kapcsolatot minőségükben gyengébb szolgáltatókkal. S csak habozva mutatok rá a nepotizmus veszélyeire, de hosszú távú üzleti sikert a kapcsolatuk nem jelent. Lásd a fentebb említett futószalag effektusa, amit ez a jelenség is preferál.

Az utolsó pont pedig kiválóan jellemzi azt az általános helyzetet, ami itthon az üzleti életben oly érthetetlen virágkorát éli. Akárcsak egy ember esetében, egy vállalat, szolgáltató esetében is az alapján lehet a leghitelesebb képet kapni, ahogy alárendeltjeivel, leendő klientúrájával bánik. Márpedig itthon az sajátos nézet dominál, hogy minél rövidebb idő alatt, minél több pénzt húzzunk ki ügyfeleinkből, a lehető legkevesebb ellenszolgáltatásért cserébe. A minőség pedig legalábbis vitatható – arról nem is beszélve, hogy első osztályú minőségről nagyvilági viszonyokat tekintve szó sem eshet.

Annak a premisszának tükrében, hogy Magyarország elegáns esküvőre alkalmas helyszínekben bővelkedik, változatos gasztronómiával bír – ami messze nem jelent egyet a tévesen világhírűnek kikiáltott termékeinkkel –, és remek fotósaink, zenészeink vannak, a fenti problémák igencsak égetőek.

És hogy miért írtam le mindezeket? Az ok, sajnálatosan abban keresendő, hogy kis hazánkban riasztó méreteket öltenek a fenti hibák százalékosan. Ennek a legfőbb oka, a nem megfelelő tájékozottság, amit a szintén tévesen értelmezett takarékosság nevében próbálnak sokan megjátszani, így kényszerülve extra költségekbe verni magukat.

Végső soron az elegáns fogalma nem procedúrák, kivitelezés, törekvés jellemzője, hanem eredmény, amire mindezek irányulnak. Nagyon nehéz feladat elérni, szakértő segítsége, közreműködése nélkül, borítékolható kudarccal.

Elegáns meghívó és torta kombinációja